icon-youtube-32x32

icon-mail-32x32

 

Bestuursleden Connected

20140929 bestuur

Jaarlijks kiest de Algemene Ledenvergadering (ALV) leden in het bestuur. Bestuursleden hebben statutair een zittingstermijn van drie jaren. Zij kunnen daarna onbeperkt worden herkozen. Bestuurstaken worden onderling verdeeld, meestal op de eerste bestuursvergadering na de ALV.

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

 

Functies Portefeuillehouders
Voorzitter  
Penningmeester Ton Gieling
Ledenadministratie Vacant
Portefeuilles  
Internet en website techniek  
Commercie  
Probeerservice  
IT en bureaumiddelen  
Events (w.o. fotografie, workshops en evenementen) Ton Gieling
Ledenwerving  
Connected magazine  
   

 

 

Poll:

Poll niet actief
Evenementen
 
 
Sonos ledenkorting

Aanbiedingen

Sonos is het ultieme home sound system dat je huis kamer voor kamer vult met briljant geluid. C...

Connected Magazine
Connected logo 2014 colored